Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

Coridothymus capitatus

FOTOĞRAF: C. DURMUŞKAHYA

Ballıbabagiller (Labiatae) ailesinden olan karakekiğin kurutulmuş yaprakları baharat olarak kullanılır. İzmir kekiği ve kekikten farklı bir tür olan karakekik, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan kireçli kayalar üzerinde doğal yayılış gösteren küçük bir çalı türüdür. Çok yıllık olan karakekiklerin boyu 30-40 santimetreyi geçmez. Gövdesi dört köşeli ve odunsu olan bu türün yaprakları derimsi olup iğne şeklindedir. Bu nedenle diğer türlerden kolayca ayırt edilir. Karakekiğin yaprakları oldukça koyu yeşildir ve üzeri mumsu bir tabakayla kaplıdır. Çiçekleri genellikle mor renkli olup iki dudaklıdır.

Kurutulmuş yaprakları baharat olarak kullanılan bu bitkinin kalitesi diğer kekik türlerine göre oldukça düşüktür. Daha çok mangal ve ızgara yemeklerinde kullanılan bu türün kokusu keskin ve tadı acıdır. Sert olması nedeniyle yemeklerde pek fazla tercih edilmez. Ticari olarak çok fazla önemi olmayan bu tür genellikle doğadan toplanıp yöresel olarak kullanılan bir baharattır.