Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

PETER DAZELEY / PHOTOGRAPHER'S CHOICE / GETTY IMAGES

Genel olarak baharat, yemeklere lezzet ve tat vermek için kullanılan bitki ya da bitki parçalarına verilen isimdir. Etimolojik olarak ilk kez Avesta dilinde, "vanhar" olarak kullanılan güzel kokulu çiçek veya çölde yağmurdan sonra açan bitkilere verilen genel bir ad olarak nitelendirilir. Buradan Arapçaya buhâr – bahâr şeklinde geçen sözcük de güzel kokulu bitki anlamına gelir. Günümüzde kullandığımız "Bahâr-at" kelimesi de "-at" çoğul ekiyle güzel kokulu bitkiler anlamına gelmektedir. Bitkilerin bu şekilde ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak baharat kullanımının uygarlık tarihi kadar eski olduğu kabul edilir. Şimdiye kadar dünyanın farklı bölgelerinde yüzlerce farklı bitki türü baharat olarak kullanılmıştır. Günümüzdeyse yüzü aşkın bitkinin baharat olarak kullanılmasına devam ediliyor. Bu bitkilerin başında da karabiber, kırmızıbiber, kimyon gibi türler geliyor.