Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

Prunus mahaleb

FOTOĞRAF: JEAN TOSTI

Gülgiller (Rosaceae) ailesindendir mahlep kirazın yakın akrabasıdır. Bu bitkinin kurutulmuş tohumları baharat olarak kullanılır. Mahlep ismi Arapça bir çeşit süt anlamına gelen “mahaleb” kelimesinden dilimize geçmiştir.

Mahlep yaklaşık 10 metreye kadar büyüyebilen bir ağaçtır. Çoğu zaman çalı formunda da kalabilir. Beş parçalı beyaz çiçeklere sahip olan bu bitkinin meyveleri yaklaşık 1 santimetre boyundadır. Kuşburnuya benzeyen bu meyveler olgunlaşınca güneşte kurutulur. Silindirler aracılığıyla kırılarak çekirdek kabuklarından ayrılır. Bu çekirdekler de öğütülerek mahlep haline getirilir.