Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

Capsicum annum

FOTOĞRAF: C.DURMUŞKAHYA

Patlıcangiller (Solanaceae) ailesinden olan bu bitkinin kurutulmuş meyveleri baharat olarak kullanılır. Kırmızıbiber dünya genelinde yetiştirilen önemli bir baharat bitkisidir. Anavatanı Orta Amerika olan kırmızıbiber Meksika ile özdeşleşmiş bir bitkidir. Ancak kırmızıbiberin Avrupa ülkelerine tanıtımında Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir önemi vardır. Kırmızıbiber tek yıllık, otsu bir bitkidir. Yüzlerce varyetesi olan bu bitki genellikle 50- 60 santimetre boylarında olur. Ancak 1,5 metreye ulaşan çeşitleri de mevcuttur. Yeşil renkli gövdeleri sık dallanma gösterir. Yaprakları yuvarlak-elips şeklindedir. Dip kısmı geniş olan yapraklar uca doğru sivrilir. Biber yapraklarında damarlanma belirgindir. Yaprak kenarları düzdür. Çiçekleri genellikle beyaz renkli olup beş adet taç ve çanak yaprağından oluşur. Erkek organları sarı renklidir. Biber meyveleri varyetelerine göre çok farklılık gösterir. Genellikle etli bir meyvedir. İçerisinde çok sayıda tohum bulunur. Yanlardan basık olan tohumlar yuvarlak şekilli olup, açık renklidir.