Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

Brassica nigra

 

FOTOĞRAF: C. DURMUŞKAHYA

Siyah hardal bitkisi, hardalgiller (Brassicaceae) ailesine adını veren türdür; tohumları baharat olarak kullanılır. Siyah hardal, 1-1,5 metreye kadar büyüyebilen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi ince ve yükselicidir. Hardalın alt yaprakları geniş, kenarları parçalı ve üst yaprakları ince - uzundur. Kaba tüylü ve koyu yeşil renkli bu yapraklar sebze olarak da kullanılır. Sarı renkli olan hardal çiçekleri dörder adet taç ve çanak yaprağından oluşur. Bitkinin uç kısmında bulunan çiçekler bir salkım oluşturur. Hardal meyveleri, ince-uzun ve kurudur. Baharat olarak kullanılan tohumlarıysa bu kuru meyvelerin içerisinde çok sayıda bulunur.