Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

Carthamus tinctorius

FOTOĞRAF: U. KAÇAR

Papatyagiller (Compositae) ailesinden bu bitkinin kurutulmuş çiçekleri baharat olarak kullanılır. Aspir, 50 santimetreye kadar büyüyebilen tek yıllık otsu bir bitkidir. Kuvvetli bir kazık köke sahiptir. Genel olarak dikenli bir görünüşü olan bitkinin gövdeleri açık yeşil olup sık dallıdır. Yaprakları koyu yeşil renkli, sapsız, kenarları ince dişlidir. Aspir çiçekleri, gösterişli olup çok sayıda tüpsü çiçeğin bir araya gelmesiyle bir başçık oluşturur. Her dalın ucundaysa 1-5 adet başçık bulunur. Başçıklarda yer alan çiçekler kırmızı, kavuniçi veya sarı renklidir. Aspir çiçeklerinin her başçığında yaklaşık 15-20 adet tohum bulunur.

Anavatanı Akdeniz Havzası olan bu bitkinin çiçeğinde boyar maddeler, meyvesindeyse yüksek miktarda sabit yağ bulunur. Bu bitkinin çiçekleri yemeklerde renk maddesi olarak kullanılır.

Çiçeklerin kokusu ve lezzeti yok denecek kadar azdır. Aspir bu özelliğinden dolayı Eski Mısır uygarlığından beri boyar madde olarak kullanılmıştır. Aspir çiçekleri çoğunlukla safran yerine kullanılan bir baharattır.