Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Anzakların “Üçüncü Sırt” adını verdikleri Topçular Sırtı üzerinde, çalılarla kaplı belirgin bir çıkıntı olan bu nokta dikkatlerini çekmiş ve “Çalılık Tepecik” anlamında “Scrubby Knoll” adını vermişlerdir. 25 Nisan 1915 sabahı saat 7.55’te bu bölgeye ulaşan 27’nci Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik (Aker), saat 8.00’de alayının taburlarını bu bölge üzerinden Kanlısırt-Kırmızı Sırt-Merkez Tepe-Kılıç Bayırı hattına doğru taarruza kaldırdı. Alay muharebe idare yeri olarak da günümüzde bulunan kitabenin hemen kuzeyinde yer alan dere yatağını seçti. 27’nci Alay, aynı gün 19’uncu Tümen emrine girerek muharebelere devam etti. 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 27 Nisan 1915 günü 9.00’dan itibaren burasını “Arıburnu Kuvvetleri Komutanı” sıfatıyla karargâh yeri olarak kullanmaya başlamış ve 17 Mayıs 1915 gününe kadar da görevini buradaki karargâhta sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren Arıburnu bölgesindeki bütün kuvvetler, Esat Paşa’nın komutası altında “Kuzey Grubu Komutanlığı” olarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla muharebelerin başlangıcından sonuna kadar bu karargâh yeri, Arıburnu Cephesi’nde savaşan Türk birliklerinin komuta merkezi olarak kullanılmıştır. “Kemal Yeri” ismi ise 3’üncü Kolordu Kurmay Başkanı Kurmay Albay Fahrettin (Altay) tarafından verilmiştir.

İçindekiler