Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Deniz seviyesinden 305 metre yüksekliğiyle, Gelibolu Yarımadası’nın güney bölgesinin en yüksek noktasıdır. Bu niteliğinden dolayı Anafartalar bölgesi ile Topçular Sırtı’nın doğusunda Çanakkale Boğazı’na kadar uzanan arazi kesimine bütünüyle hâkim, çok önemli bir arazi parçasıdır. Kocaçimen Tepesi üzerinden Arıburnu, Anzak Koyu ve Kaba Tepe kesimindeki sahiller görülmez. Şahin Sırtı, Conkbayırı, Su Yatağı gibi noktalar, bu sahillerin görülmesini engeller. Mustafa Kemal’in “Arıburnu Muharebeleri Raporu” adlı eserinde, 25 Nisan 1915 sabahı saat 9.30’da Kocaçimen Tepesi’ne vardığı an, yine kendi ifadesiyle şöyle anlatılmaktadır: “Bizzat yol bulmak ve müfrezeyi oradan sevk etmek suretiyle Kocaçimen Tepesi’ne varıldı. Orada denizdeki gemilerden ve zırhlılardan başka bir şey görmedim. Düşmanın piyadesinin henüz oradan uzak olduğunu anladım.”

İçindekiler