Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

57’nci Piyade Alayı Şehitliği geçildikten biraz sonra Mehmet Çavuş Anıtı ve The Nek Mezarlığı’nın bulunduğu noktaya giden yolun, Conk Bayırı istikametinden ayrıldığı görülür. Bu yol ayrımı noktası ile Düz Tepe arasında uzanan sırt, Kılıç Bayırı olarak tanımlanmıştır. Kılıç Bayırı’nın denize doğru uzanan yamacına ise “Kabak Sırtı” adı verilmiştir. Yolun Kabak Sırtı kesiminde ve her iki yanında, üzerleri bitki örtüsü ile kapanmış birçok Türk siperi kalıntısı mevcuttur. 25 Nisan 1915 günü saat 10.30 sonrasında, 261 Rakımlı Tepe-Su Yatağı hattından başlayan 57’nci Piyade Alayı’nın taarruzu sırasında, ön safta yer alan Yüzbaşı Ata komutasındaki 2’nci Tabur, bu sırt üzerinden taarruzunu devam ettirmiştir. Ancak 2’nci Tabur’un taarruz istikameti üzerinde yer alan arazi kesimi, 261 Rakımlı Tepe’den itibaren denizdeki İtilaf donanmasının ateşine tamamen açıktır. İtilaf donanması arazinin kendisine sağladığı olanaklarla bölgeye topçu ateşi açmış ve taarruz safları arasında patlayan top mermileri nedeniyle 2’nci Tabur ağır zayiat vermiştir. Buna rağmen Anzakları Cesaret Tepe’nin gerisine, Arıburnu Yarları olarak bilinen bölgeye kadar geri atmıştır. 25-26 Nisan 1915 gecesi, Arıburnu Yarları’na kadar ilerlemeyi başarmış 2’nci Tabur’a bağlı gruplar, günümüzdeki Mehmet Çavuş Anıtı hizasına kadar geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

İçindekiler