Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Bomba Sırtı’nın güney kesiminin batı (denize bakan) yönünde, Korku Deresi’ne (Monash Gully) inen yamacın üzerinde, muharebeler sırasında Anzak ileri hatlarının bulunduğu mevkidir. Anzaklar tarafından buradaki ileri hat mevzilerine verilen “Quinn’s Post” adı, bir dönem bu mevzide görev yapan birliğe komuta eden ve 29 Mayıs 1915’te ölen Binbaşı Hugh Quinn anısına verilmiştir. Quinn’s Post mevzisindeki ileri hat siperleri, Anzak Kolordusu için hayati önem taşıyan, kritik mevkilerden biridir. Bu nedenle Anzaklar tarafından çok iyi tahkim edilmiş ve muharebelerin sonuna kadar da Anzakların elinde kalmıştır. Aynı zamanda, Arıburnu Cephesi’nde her iki taraf siperlerinin birbirine en çok yaklaştığı noktalardan biridir. Burada; Türk ve Anzak ön hatları arasındaki mesafe, yaklaşık 8-10 metre civarındaydı. Ön hat siperlerinin birbirine olan yakınlığı nedeniyle çarpışmalarda en çok kullanılan silahlardan biri de el bombaları olmuştur. Bu nedenle Quinn’s Post Mezarlığı’nın bulunduğu noktadan, 57. Alay Şehitliği’nin bulunduğu bölgeye doğru uzanan sırt, Türk tarafınca “Bomba Sırtı” olarak tanımlanmıştır. Yolun sol tarafındaki Quinn’s Post Mezarlığı’nın kuzey yönünde kalan ve üzerinde haç işareti bulunan duvarın yer aldığı kesim, güneydeki Kaba Tepe yönünde sahilin hemen yakınında yer alan Kel Tepe’nin az ilersindeki kıyı şeridinden başlayan Anzak hatlarının Kanlısırt, Kırmızı Sırt ve Merkez Tepe üzerinden devam ederek ulaştığı son noktadır. Quinn’s Post Mezarlığı’nın kuzeye bakan duvarının Korku Deresi’ne yönelen kesiminde son bulan Anzak siperlerinin 8-10 metre sonrasında ise Türk siperleri bulunuyor ve bu bölgedeki Anzak mevzisini çevreliyordu.

İçindekiler