Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

En yüksek bölümü üzerinde Courtney’s & Steele’s Post Cemetery (Courtney ve Steele Karakolları Mezarlığı) isimli mezarlığın yer aldığı Merkez Tepe, 25 Nisan 1915 sabah saat 4.30’da Anzak çıkarması başladığında, bütünüyle savunmasız bir durumdaydı. Arıburnu ve civarındaki sahillerin gözetlenmesinden sorumlu 8’inci Bölük Komutanı Yüzbaşı Faik Efendi, saat 5.00 civarında ihtiyatta tuttuğu takımdan iki mangayı Ahmet Çavuş komutasına vererek, savunmasız durumdaki bu tepenin denize bakan yamacı üzerinde bulunan siperlere gönderdi. Merkez Tepe’de önceden kazılmış siperlere yerleşen Ahmet Çavuş ve emrindeki iki manga, bir süre sonra sağ ve sol yanlarını çeviren üstün Anzak kuvvetleri karşısında dayanamadılar ve saat 7.00 öncesinde sağ yanınızda uzanan Alman Subayı Siperi Sırtı üzerinden geri çekildiler. 25 Nisan 1915 günü saat 8.00’de başlayan 27’nci Alay’ın karşı taarruzu sırasında Merkez Tepe, Yüzbaşı Halis (Ataksor) Efendi komutasındaki 3’üncü Tabur’un sorumluluk bölgesi içindeydi. 3’üncü Tabur, Merkez Tepe üzerinden aşmakta olan Anzak ilerleyişini, tepenin doğu yamaçları boyunca geri atmayı başardı. Buna karşılık Anzaklar, Merkez Tepe’nin zirve noktası üzerinde buldukları ve bir süre önce Ahmet Çavuş ile askerlerinin terk ettiği siperlere yerleştiler. Burada ele geçirdikleri mevzileri sürekli güçlendiren Anzaklar, kendi cephe hatları üzerindeki kritik noktalardan biri olan Merkez Tepe’yi, muharebelerin son gününe kadar ellerinde tutmayı başardılar. Merkez Tepe üzerinde yer alan Courtney’s & Steel’s Post Mezarlığı, tepenin güney kesimi üzerinde 1919-1923 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiştir. 18x17 metre boyutlarında, dikdörtgen şeklindeki mezarlık güneydoğuya dönüktür. Toplam kapladığı alan 306 metrekareyi bulmaktadır. Mezarlıkta; dördü İngiliz, 60’ı Avustralyalı, biri Yeni Zelandalı ve 160’ı kimliği belirsiz olmak üzere, toplam 225 asker gömülüdür.

İçindekiler