Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Anzaklar tarafından 2’nci Sahra Topçu Tugayı Komutanı Yarbay George Jameson Johnston’ın adıyla anılan Kanlısırt ile Merkez Tepe arasında yer alan 124 metre yükseklikteki bu platonun batıya doğru olan uzantısı neredeyse deniz kıyısına kadar ulaşır. 25 Nisan 1915 günü saat 8.00’de Kemalyeri üzerinden 27’nci Alay ile başlayan Türk karşı taarruzunun ilerlediği zamana kadar yaklaşık dört buçuk saat savunmasız kalan bu sırta, Arıburnu sahillerine çıkan Anzak birlikleri kolayca ilerlediler. Ancak 27’nci Alay’ın Makineli Tüfek Bölüğünün Kemalyeri’nin 200 metre kadar kuzeyinde yer alan Sancaktepe’de mevzilenip açtığı makineli tüfek ateşi karşısında Kırmızı Sırt üzerinde yerleşme olanağı bulamadılar ve yolun sol tarafında görülen siperleri kazarak, sırtın batı kısmına yerleştiler. Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başlangıç döneminde, 27 Nisan 1915 günü saat 8.00’de başlayan Türk taarruzu ile bu sırt üzerinde tesis edilen Türk ön hatları, 1 Mayıs 1915 günü gerçekleşen taarruz ile Anzak hatlarına 40 – 70 metre kadar yaklaştırılmıştır. Bu bölgede bulunan her iki tarafın karşılıklı siper hatları, muharebelerin sonuna kadar pek fazla değişikliğe uğramamış ve yolun sol yanında görünen Anzak siperleri ile yine yolun yaklaşık 30 – 40 metre sağ yanında bulunan Türk siperleri şeklinde kalmıştır. 19 Mayıs 1915 gününün ilk saatlerinde başlayan Türk genel taarruzu sırasında Albay Hasan Askeri (Yücekök) Bey komutasındaki 2’nci Tümen birlikleri (1, 5 ve 6’ncı alaylar), kahramanca yaptıkları hücumlar sırasında bu sırt üzerinde ağır zayiata uğramıştır. Dört buçuk saatte 2’nci Tümen’in verdiği zayiat, 1479 şehit ve 2 bin 788 yaralı olmak üzere toplam 4 bin 267 kişidir. 2. Tümen şehitlerinin birçoğu, 24 Mayıs ateşkesi sırasında yattıkları yerin hemen yanına olmak kaydıyla Kırmızı Sırt üzerine gömülmüşlerdir.

İçindekiler