Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

İtilaf kuvvetlerinin yenilgiyi kabul ederek, Arıburnu ve Anafartalar cephelerini 20 Aralık 1915 günü bütünüyle tahliye etmesi üzerine, bu cephelerdeki çarpışmalar fiilen son buldu. Buradaki cephelerde kazanılan zaferin ve çarpışmalar sırasında hayatını kaybedip şehitlik mertebesine ulaşan Mehmetçiklerin anılarını yaşatacak bazı anıtlar yaptırılmıştır. 16’ncı Tümen Şehitleri Anıtı, Lone Pine Anıt Mezarlığı’nı çevreleyen duvarların doğuya bakan bölümünün hemen dışında, muhtemelen kuzeydoğu köşesi civarındaki bir noktada yer alan, ancak daha sonraları tamamen yok olan ilk dönem Türk anıtlarından biridir. 16’ncı Piyade Tümeni, ilk kez 125’inci Piyade Alayı ile 28 Nisan 1915 günü Arıburnu Cephesi’ne dahil olmuştur. Mayıs 1915 ortasından itibaren 16’ncı Tümen, diğer bütün unsurları ile muharebelere katılmıştır. Arıburnu Cephesi’ndeki muharebelerin neredeyse tamamı süresince, cephenin sol kanadından sorumlu olarak görev yapmıştır. Muharebelerin son bulmasından sonra, Kanlısırt üzerindeki Türk ileri mevzilerinin bulunduğu alana 16’ncı Tümen Şehitleri anısına, bir anıt yaptırılmıştır. Tam olarak hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen 16’ncı Tümen Şehitleri Anıtı, işgal döneminde Lone Pine Anıt Mezarlığı yapılırken tamamen yıkılıp, yok olmuştur.

İçindekiler