Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilen Kanlısırt Kitabesi; Kaba Tepe-Conk Bayırı yolu kenarında, Kanlısırt’ın doğu ucunda yer alır. 25 Nisan 1915 sabahı Kaba Tepe sahilini ateş altına alabilecek şekilde mevzilenmiş olan, Yüzbaşı Sadık komutasındaki 7’nci Dağ Topçu Bataryası, muhtemelen kitabenin bulunduğu bölgede veya yakınında mevzilenmiş olmalıdır. 9’uncu Topçu Alayı’nın 3’üncü Tabur’una bağlı olan bu batarya, Arıburnu sahilini görmeyen bir mevkide bulunduğundan, 25 Nisan 1915 sabahı Anzak çıkarmasının başladığı saatlerde, çıkarmaya müdahale edememiş ve saat 7.00 civarında Anzakların baskınına uğrayıp dört topundan üçünü Anzaklara kaptırmıştır. Anzakların eline geçen bu toplar, saat 8.00’de Topçular Sırtı üzerinden başlayan 27’nci Alay’ın taarruzu sırasında, Yüzbaşı İbrahim (Çetiner) komutasındaki 1’inci Tabur tarafından saat 15.00 civarında geri alınmıştır.

İçindekiler