Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Albayrak Sırtı üzerinde, yolun sağ yanında yer almaktadır. Anıtın bulunduğu nokta, yaklaşık olarak Albayrak Sırtı’nın güney ucudur. Anıt, 1992 yılında Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. Anıtın ilk yapıldığı dönemde, kaidesinde eski Avustralya Genel Valisi Lord Casey kaynak gösterilerek bazı ifadeler yer almaktaydı. Mehmetçiğe Saygı Anıtı olarak tanımlanan bu anıt da, o ifadelerle örtüşen formda tasarlanarak yapılmıştı. Ancak, sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, anıtın kaidesinde yer alan ifadelerin hiçbir yerde kayıtlı olmadığını ortaya çıkarttığından, söz konusu kitabe kaldırılmış, yerine yine Lord Casey adıyla Türk askerini öven bir başka ifadenin yazılı olduğu, günümüzde mevcut kitabe konulmuştur. Mehmetçiğe Saygı Anıtı’nın kaidesinde günümüzde yazılı olan ve Lord Casey’nin söylediği iddia edilen ifadelerden oluşan metin de tartışmaya açıktır. Zira Lord Casey’in kitabede yer alan türde sözlerinin bulunduğunu ortaya koyan tek bir kaynak bile yoktur. Lord Casey’in savaşa ilişkin bilinen tek açıklaması, gerçekte şöyledir: “Biz Avustralyalılar, sizleri Gelibolu’da tanımış ve sevmişizdir. Ben de o savaşa teğmen rütbesiyle katılmış bir Anzak’ım. O kanlı fakat her iki tarafın da mertçe sürdürdüğü savaşta edindiğim intibaları, aynı sıcaklıkla yüreğimde taşıyorum.”

İçindekiler