Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Arıburnu; Haintepe’nin kuzeybatı yamacının denize uzanan bölümünün en uç noktasıdır. Burada kara, neredeyse düzgün bir yarım daire şeklinde bir kıyı çizgisi oluşturarak denize doğru uzanır ve Anzak Koyu’nun kuzey sınırını oluşturur. Anzak Koyu içinde kuzey – güney doğrultusunda uzanan sahil çizgisi, Arıburnu’ndan sonra doğu yönünde kıvrılarak yaklaşık 200 metre boyunca uzanır ve sonrasında önce kuzeydoğuya, daha sonrada kuzeybatıya dönerek, uzakta görülen Küçük Kemikli Burnu’na doğru devam eder. Kuzeye dönük bakış açısı nedeniyle Anzaklar, buradaki sahil şeridini, “North Beach” (Kuzey Sahili) olarak tanımlamışlardır. Çanakkale Kara Muharebeleri süresince Kuzey Sahili olarak tanımlanan ve Sfenks’in gerisinde uzanan Yüksek Sırt’ın (Russell’s Top) güvenliğini sağladığı bu bölge, Anzak Kolordusunun en önemli lojistik merkezi olarak kullanılmıştır. Malzeme ve mühimmat depolarının önemli bölümü ile bazı sahra hastaneleri, ihtiyat birlikleri ve denizden ikmali sağlayan iskelelerden bazıları da bu bölgede yer almışlardır.

İçindekiler