Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Hain Tepe; Çanakkale Kara Muharebeleri öncesindeki dönemde herhangi bir ismi olmayan bir yükseltidir. 25 Nisan 1915 sabahı Anzakların eline geçen ilk tepe olması ve muharebeler boyunca Anzak obüs bataryalarına sağladığı mevzilenme olanakları nedeniyle, Türkler tarafından bu şekilde tanımlanmıştır. Anzak çıkarmasının ilk günü buraya çıkan Yarbay Arthur Plugge komutasındaki Auckland Taburu, Haintepe üzerine karargâhını kuran ilk birlik olduğundan Anzaklar tarafından ise “Plugge’s Plateau” (Plugge Platosu) olarak anılmıştır. Deniz seviyesinden 102 metre yüksekliğinde, zirve kesimi batıdan doğuya hafifçe yükselen oldukça düz bir yapıya sahip, Küçük Arıburnu ile Küçük Kemikli Burnu arasında uzanan sahil kesimine bütünüyle hâkim, bölgedeki en önemli yükseltidir. Anzaklar, 25 Nisan 1915 Pazar günü sabahı saat 4.30’da Arıburnu ve civarındaki sahillere ayak bastıkları anda, bu tepenin çevresinde uzanan kıyı hattı boyunca Anzak birliklerini ilk karşılayan birlik 27’nci Alay, 2’nci Tabur, 8’inci Bölük’ün 2’nci Takım’ıydı. Takım Komutanı Asteğmen Muharrem ve emrindeki 80 kadar askerden oluşan bu küçük birlik, bir süre de olsa Anzakları sahilde oyalamayı başardı. Öncü kuvvet olarak sahile çıkan 1500 kişilik Anzak kuvvetine ilk zayiatını verdiren bu takım, mevcudundan beş-altı kişi sağ kalana kadar savunmayı sürdürmüş, ancak takım komutanı yaralandıktan sonra, Hain Tepe’nin doğu yamaçlarından inerek Korku Deresi içinden geriye çekilmiştir. Hain Tepe, 25 Nisan 1915 günü saat 6.00 civarında Anzak kuvvetlerinin eline geçmiştir. Burada yer alan mezarlıkta (Plugge’s Plateau Cemetery) 12’si Avustralyalı, sekizi Yeni Zelandalı ve birinin kimliği meçhul olmak üzere toplam 21 asker gömülüdür.

İçindekiler