Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Anzak Koyu, korunaklı konumu nedeniyle muharebeler süresince Anzakların en önemli ikmal noktasıydı.  Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi 

Anzak Koyu; kuzeyindeki Arıburnu ile güneyindeki Küçük Arıburnu arasında, yaklaşık 650 metre uzunluğunda bir sahil şeridine sahiptir. 25 Nisan 1915 sabahı saat 4.30’da, Arıburnu ve civarındaki sahillere çıkan Anzak askerleri, çıktıkları noktaya hâkim durumdaki Hain Tepe ile Küçük Arıburnu üzerinde mevzilenmiş Türk askerlerinin açtığı ateşle karşılaştılar. Burada mevzilenmiş Türk kuvvetinin mevcudu yaklaşık 80 kişiden ibaretti. Onların gözetlediği sahile çıkan ilk kademedeki 1500 kişilik Anzak kuvveti, istimbotların üzerindeki makineli tüfeklerin ateşleriyle destekleniyordu. Sayısal üstünlük ve makineli tüfek ateşi desteği avantajına sahip bir kuvvet karşısında buradaki Türk takımı çok fazla varlık gösteremedi. Koy ve bu koyu çevreleyen hâkim durumdaki arazi, saat 6.00 civarında Anzak kuvvetlerinin kontrolüne girdi. Anzak Koyu; bilhassa Kaba Tepe yönünden gelebilecek, Türk topçusunun yan ateşine karşı büyük oranda koruma sağlayan bir konuma sahiptir. Bu korumayı sağlayan arazi kesimi, günümüzde büyük bölümü yok olmuş durumdaki MacLagan Sırtı idi. Oldukça korunaklı konumu nedeniyle Anzak Koyu, muharebeler boyunca Anzak Kolordusu’nun en önemli ikmal bölgesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca, Hain Tepe’nin Anzak Koyu’na bakan yamaçları da Anzak Kolordusu’nun ve bu kolordunun kuruluşunda bulunan ast birliklerin karargâhlarına ev sahipliği yapmıştır. 1985 yılında, buradaki koya resmen “Anzak Koyu” adı verilmiş, buna karşılık olarak, Avustralya hükümeti de benzer bir kararla Canberra yakınlarındaki bir sahile “Gallipoli” (Gelibolu) adını vermiştir l

İçindekiler