Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Anzak Koyu’na gelmeden önce, yolun sol yanında, deniz tarafında, Şarapnel Vadisi girişi önünde oldukça geniş bir otopark alanı bulunur. Otopark alanının kuzeyinde, üzerinde bir adet taş kitabenin bulunduğu küçük bir tepecik hemen dikkat çeker. Bu tepe; Hain Tepe’nin güneybatı yönünde uzanan yamacının denize ulaştığı noktada yer alır ve denize doğru da bir miktar çıkıntı yaparak, nispeten dik bir yamaçla sahilde son bulur. Burası “Küçük Arıburnu” olarak tanımlanmıştır. Anzaklar tarafından “Hell Spit” (Cehennem Kuyusu) olarak tanımlanmasının nedeni ise, arazinin bu kesiminin Kaba Tepe’nin doğu yamacında mevzilenmiş Osmanlı topçusunun ateşine tamamen açık olması ve muharebeler süresince bu bölgenin genel olarak sürekli topçu ateşlerine hedef olmasıdır. “Beach Cemetery” (Sahil Mezarlığı) ise Küçük Arıburnu’nun üzerindeki yükseltinin denize bakan batı yamacı üzerinde, nispeten daha az eğimli bölümünde, Anzaklar tarafından muharebeler sırasında oluşturulmuş bir mezarlıktır. Günümüzdeki haliyle, orijinal mezarlığın üzerine yapılmıştır. Bu mezarlıkta 50’si İngiliz, 295’i Avustralyalı, 22’si Yeni Zelandalı, üçü Hintli ve 21’i kimliği belirsiz olmak üzere toplam 391 asker gömülüdür. Beach Mezarlığı’nda gömülü Anzak askerleri içinde en çok tanınan kişi, muharebeler sırasında yaralıları taşıdığı eşeğiyle ünlenmiş, Arıburnu Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 günü gerçekleşen Türk taarruzu sırasında hayatını kaybeden 148 Anzak askerinden biri olan ve sonradan Avustralya’nın ulusal kahramanlarından biri haline gelen sıhhiye eri John Simpson Kirkpatric’tir.

İçindekiler