Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Kaba Tepe’den Arıburnu’na doğru gidilirken, yolun sağ yanında kıyıya paralel uzanan ve güneyden kuzeye sürekli yükselen sırt, “Süngü Bayırı” (Haris Ridge) olarak bilinir. “Chatham’s Post” ise Süngü Bayırı’nın Kel Tepe ile birleştiği noktanın güneyinde yer alan, yaklaşık 56 metre rakımlı küçük tepeciğin adıdır. Tepeye bu ad, Anzaklar tarafından Teğmen W. Chatham’ın anısına verilmiştir. Chatham’s Post mevkiini Arıburnu yönünde geçer geçmez, güney yamacı üzerinde bazı haritalarda “Gül Tepe” olarak da tanımlanan, 75 metre rakımlı Kel Tepe yükselir. Bu tepe, Arıburnu Cephesi’nin güney kanadının uç noktasında yer alan, en önemli yükseltidir. Aynı zamanda burası, Anzak Kolordusu’nun Arıburnu kesiminde içine sıkışıp kaldığı üçgen şeklindeki kıyı başı bölgesinin, güneydeki köşesini oluşturur. 25 Nisan 1915 sabahı saat 4.30’da Arıburnu sahillerinde Anzak çıkarması başladığında, bu tepe üzerinde 27’nci Alay’ın 2’nci Tabur’unun Kaba Tepe’de bulunan 7’nci Bölük’ten, 70-80 kişilik bir takım bulunmaktaydı. Asteğmen İsmail Hakkı Efendi komutasındaki bu takım, saat 6.30 civarında bölgeye ulaşıp, Kanlısırt üzerinden Kel Tepe’ye taarruz eden 3’üncü Avustralya Tugayı’na bağlı 9’uncu Queensland Taburu’nun iki bölüğü ile çatışmaya girmiştir. Takım, kendi mevcudunun yedi-sekiz katı sayısal üstünlüğe sahip Anzak taarruzu karşısında Kel Tepe’yi bırakmak zorunda kalmış, ancak Anzakların Kaba Tepe yönündeki ilerlemesini durdurmayı başarmıştır.

İçindekiler