Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Alçıtepe köyünün batı yönünde ve köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta, Şehitler Sırtı üzerinde yer alır. Nuri Yamut Anıtı’nın bulunduğu nokta, Şevki Paşa Haritası’nın 36 no’lu paftasından açıkça anlaşıldığına göre, muharebeler sırasında Seddülbahir Cephesi’nin batı kanadı üzerinde, her iki taraf ön hatlarının birbirine en çok yaklaştığı, cephenin uç kesiminde yer almaktadır. 28 Haziran-5 Temmuz 1915 tarihlerinde gerçekleşen Zığındere Muharebesi sırasında, Nuri Yamut Anıtı’nın bulunduğu noktadan, güneydoğu istikametinde Zığındere’ye doğru uzanan sırt boyunca ve Zığındere’nin doğu yamaçları üzerinde çok şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Bu çarpışmalarda Türk birlikleri Genelkurmay kaynaklarına göre şehit ve yaralı olmak üzere 15 bin 883 asker kaybetti. Bölgede hayatını kaybeden askerlerimizden çoğunun bedeni, her iki tarafın ön hatları arasındaki insansız bölgede kalmış ve bunlar Çanakkale Kara Muharebeleri’nin sona erdiği 9 Ocak 1916 tarihine kadar gömülememişlerdir. 9 Ocak 1916 sonrasındaki dönemde de buradaki şehitlerimizin çoğu ya toplanmamış, ya da olduğu yerde üzerine bir miktar toprak atılmak suretiyle arazide bırakılmıştır. Arazide bulunan kimliği meçhul askerlere ait kalıntılar, 1943 yılında bölgede 2’nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan Nuri Yamut tarafından toplatıldı ve bunların toplu halde gömüldüğü yerin üzerine de bir anıt yaptırıldı. Anıt ve çevreleyen duvarların kapladığı alan, 1.555 metrekaredir. Anıt; 8,50 metre yüksekliğinde olup, tabanda 17 x 15 metre ebatlarındadır. Anıta üç basamaklı bir merdivenle ulaşılmakta ve iç kısmına girilebilmektedir.

İçindekiler