Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Sargı Yeri Şehitliği ve Anıtı; Son Ok Anıtı’nın yaklaşık 500 metre ilerisinde, yolun sağ yanında, Zığındere Vadisi’ne inen bir yamacın üzerinde bulunmaktadır. Burası; Zığındere Vadisi’nin kuzey bölümüne yakın bir mevkidir. Muharebeler sırasında buradaki dere yataklarının oluşturduğu dar ve korunaklı küçük vadilerde kurulan sargı yerleri, cephede yaralanan veya hastalanan askerlere hizmet vermişlerdir. Tedavileri sırasında hayatını kaybedip şehit düşenler, mevcut şehitlik alanı ve yakınlarına gömülmüşlerdir. Buradaki şehitlik alanı, Şevki Paşa Haritası’nın 36 No’lu paftasında da işaretlidir. Bazı kaynaklarda buradaki şehitlik alanında 60 şehidin gömülü olduğu belirtilmekteyse de burada yatan şehitlerin sayısı, kesin olarak bilinmemektedir. Şehitlik önünde bulunan küçük otoparktan şehitliğe giriş için kullanılan küçük köprü, Zığındere yatağının üzerinde yer almaktadır. Köprüden geçerek ulaşılan şehitliğin ön bölümünün sol yanında, Prof. Tankut ÖKTEM tarafından yapılmış, biri yaralı, diğeri yaralı arkadaşını korumaya çalışan iki Türk askeri sembolize edilmiş halde, 2,5 metre yüksekliğinde bir heykel bulunmaktadır. Şehitlik ve anıtın bulunduğu alan, karaçam ve servi ağaçlarıyla çevrilidir. Kemerli bir kapıdan girilen şehitliğin ortasında bulunan anıta, 18 basamaklı bir yol ile ulaşılmaktadır. Kemerli kapı ile anıtın bulunduğu bölüm arasında, 4 metrelik bir kot farkı vardır. Orta bölümdeki anıtın girişe bakan cephesinde, taşa sarılmış defneyaprakları ve üstünde de ay – yıldız figürü yer almaktadır. Anıtın kitabesinde; “Zığındere Sargıyeri Şehitliği, 25 Nisan 1915 – 9 Ocak 1916” ibaresi yazılıdır. İlk kez 1943 yılında yapılan, 1992 yılında yeniden düzenlenen, en son 2014 yılında bütünüyle yenilenen Sargı Yeri Şehitliği ve Anıtı, 14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilmiştir.

İçindekiler