Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Alçıtepe köyünden Sargıyeri Şehitliği’ne doğru giderken yolun sol yanında Alçıtepe Köy Mezarlığı’nın hemen yanındadır. 1948 yılında yapılan anıtın kitabesinde şu ifade yazılıdır: “120 mm’lik Muhasara Bataryası bu mevziden düşmanı süngü hücumu ile attı ve III. Kirte Zaferi’ni sağladı. 7 Haziran 1915.” Ancak anıtın bulunduğu yer ile kitabesinde yazılı olanlar arasında önemli bir çelişki bulunmaktadır. Anıtın kitabesinde yazılı olanlardan, III. Kirte Muharebesi sırasında İtilaf askerlerinin, anıtın bulunduğu noktaya kadar ilerlediği ve buradan geri atıldığı kanaati oluşmaktadır. Oysa Çanakkale Kara Muharebeleri boyunca İtilaf kuvvetleri, anıtın bulunduğu noktaya en fazla 1200 metre kadar yaklaşabilmişlerdir. Ayrıca bazı kaynaklarda bu anıtın buraya 1915 yılında, anıtın civarına gömülmüş 1000’den fazla askerin anısına yapıldığı yazılıdır. Bu ve benzeri ifadeler anıtın bulunduğu yer itibariyle değerlendirilirse, güney-kuzey ekseninde batı yönünde, 180 derece açıyla hemen her noktadan İtilaf ateşine açık olan bu mevkide, muharebe ortamında bir anıt yapabilme ve yüzlerce insanı gömebilme olanağının, ne ölçüde akla uygun olduğu da tartışmalı hale gelmektedir.

İçindekiler