Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

25 Nisan’da çıkarma yapılan sahillerden biri de İkiz Koyu idi. İtilaf güçleri önceden planlandığı şekilde, 25 Nisan 1915 sabahı İkiz Koyu’na, iki kademe halinde takviyeli bir tabur çıkardılar. Çıkarmanın başladığı saatlerde İkiz Koyu’na bakan yamaçlarda 9-10 kişilik bir manga Osmanlı askeri bulunmaktaydı. İtilaf çıkarmasının ilk kafilesi, saat 6.15 civarında İkiz Koyu sahiline ulaştığı sırada, 9-10 kişilik savunma gücü ilk ateşi açtı. Çıkarmayı destekleyen HMS Implacable muharebe gemisinin yakın mesafeden açtığı etkili topçu ateşine rağmen bu küçük Osmanlı müfrezesi direnmeye çalıştı. Bu müfrezeye takviye olarak gelen 35-40 mevcutlu müfreze de İtilaf askerlerine müdahale etti, ancak takviyeli İngiliz taburu karşısında yetersiz kaldı. İkiz Koyu’nda bu gelişmelerin yaşandığı sırada, Ertuğrul ve Tekke koylarını savunmakta olan 3’üncü Tabur’a takviye olarak gönderilen 2’nci Tabur’un 7’nci Bölük’ü, Seddülbahir istikametinde intikal halindeydi. Bu sırada 7’nci Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, İkiz Koyu’ndaki durumu fark etti ve hemen müdahale etmeye karar verdi. Yaklaşık 250 mevcutlu 7’nci Bölük, o sırada mevcudu neredeyse üç tabur seviyesine ulaşmış olan İngilizlere, saat 8.15 civarında ateş açtı. 7’nci Bölük’ün İkiz Koyu çıkarmasına müdahale ederek giriştiği mücadele, ağır zayiat vermesine rağmen akşama kadar sürmüş ve istilacıları kıyı başında tespit ederek 3’üncü Tabur’un kuşatılmasını ve belki de Seddülbahir’deki Türk savunmasının olmadık bir anda çözülmesi engellemiştir. 7’nci Bölük’ün kahraman Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, yeri geldiğinde sorumluluk almanın ve inisiyatif kullanmanın ne kadar önemli olabileceğinin seçkin bir örneğini vermiş, ancak o günkü muharebede şehit olmuştur.

İçindekiler