Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Adını, Tekke Koyu sahillerine 25 Nisan 1915 sabahı ilk kademede çıkarma yapan Lancashire Fusiliers Taburu’ndan alan mezarlık, Karacaoğlan Tepesi’nin doğu yamacında bulunuyor. Mezarlık, Tekke Koyu’nun kuzeydoğu yönünde ve sahilden yaklaşık 500 metre kadar içeridedir. Mezarlık alanı 75x50 metre boyutlarında ve 1392 metrekare defin alanına sahip olup etrafı, bölgedeki bütün İngiliz mezarlıklarında olduğu gibi taş duvarlar ile çevrelenmiştir. Güneydoğu yönünde bulunan mezarlık girişinin sağ yanında şu ifade yer almaktadır: “29’uncu Tümen, 25 Nisan 1915 sabahında, bu sahile çıkarma yapmıştır.” Mezarlıkta 1170’i İngiliz, ikisi Kanadalı, 27’si Avustralyalı, 15’i Yeni Zelandalı, üçü Hintli ve 19’u kimliği meçhul olmak üzere toplam 1236 kişi gömülüdür.

İçindekiler