Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Ay Tepe hizasında, takip edilmekte olan güzergâhtan toprak zeminli bir başka yolun, ayrıldığı görülür. Bu toprak yol, yaklaşık 900 metre sonra ikiye ayrılır. Yolun ikiye ayrıldığı noktadan sola dönüldüğünde Tekke Koyu’na, düz devam edildiğinde Karacaoğlan Tepesi’ne ulaşılır. Tekke Koyu, Ertuğrul Koyu ile birlikte, 25 Nisan 1915 sabahı İngiliz 29’uncu Tümeni tarafından icra edilen çıkarma harekâtı sırasında, Seddülbahir sahillerine yönelen taarruzun ağırlık merkezini oluşturan koylardan biridir. 26’ncı Piyade Alayı’nın 3’üncü Taburu’na bağlı 12’nci Bölük tarafından savunulan Tekke Koyu’na ilk kademede çıkarılan İngiliz birliği, 1’inci Lancashire Fusiliers Taburu idi. İngiliz taburunu karşılayan 12’nci Bölük, bir takımını Karacaoğlan Tepesi’nin Tekke Koyu sahiline bakan kesimine, bir diğer takımını koyun güneyini örten yamaçların üzerine mevzilendirmiş, elde kalan son takımını ise Lancashire Landing Mezarlığı’nın gerisindeki bölgede ihtiyatta tutmuş bir düzende, istilacıları karşılamıştır. Başlangıçta 1’inci Lancashire Fusiliers Taburuna ağır zayiat verdirip, bu taburdan sağ kalanları Tekke Koyu’nun her iki yanındaki dik yamaçların altına sığınmak zorunda bırakan 12’nci Bölük, bir süre sonra İkiz Koyu’na serbestçe çıkmayı başaran diğer İtilaf unsurlarınca, geri bölgesinden tehdit altında bırakılmıştır. İki ateş arasında kalan 12’nci Bölük, kuvvet kaptırmamak ve daha elverişli mevzilerde direnişi sürdürebilmek amacıyla, 25 Nisan 1915 saat 11.00 civarında Ay Tepe’nin kuzeydoğusundan, Mehmetçik Feneri - Gözcübaba Tepesi - Kızlar Sırtı hattına geri çekilmiştir. 25 Nisan 1915 saat 11.00 civarında Tekke Koyu’na hâkim olan İngilizler, 9 Ocak 1916 günü saat 3.45’te yine bu koydan, son askerlerini bir sandala bindirerek Gelibolu Yarımadası’nı tamamen tahliye etmişlerdir.

İçindekiler