Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Yaklaşık olarak 44 metre yüksekliğinde küçük bir tepedir. Gözcü Baba Tepesi’nin 300 metre kadar kuzeybatısında yer alır. Tekke Koyu’na 25 Nisan 1915 sabahı yönelen İngiliz çıkarma grubunun ilk kademesi 1.250 kişiden oluşuyordu. Buna karşılık, Tekke Koyu yamaçlarında mevzilenmiş yaklaşık 250 mevcutlu bir bölükten oluşan Türk kuvveti bulunmaktaydı. 26’ncı Alay’ın, 3’üncü Tabur, 12’nci Bölüğü, çıkarmanın başladığı saat 6.00’dan itibaren Tekke Koyu’na hâkim durumdaki mevzilerini başarıyla savunmuştu. Ancak bir süre sonra, yaklaşık bir kilometre kuzeyde ve 12’nci Bölük’ün savunma mevzilerinin geri bölgesinde bulunan İkiz Koyu’na (X Sahili) çıkan diğer İngiliz kuvvetleri, sağ yanlarını Tekke Koyu’nun kuzeyindeki Karacaoğlan Tepesi üzerindeki Türk mevzilerine yönelttiler. İkiz Koyu istikametinden bu bölgeye doğru yönelen İngiliz baskısı yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren 12’nci Bölük’ün sağ kanadı tamamen kuşatılma tehlikesi altında kaldı. Bunun üzerine bölük saat 11.00 civarında gruplar halinde Ay Tepe istikametinde geri çekilmeye başladı. Geri çekilen 12’nci Bölük’ten, 40-50 kişilik bir grup Ay Tepe üzerindeki mevzilerde bırakıldı. Ancak Ay Tepe, konumu itibariyle Tekke Koyu sahilini göremiyordu. Bu nedenle Tekke Koyu sahili serbest kaldı ve İngilizler karaya çıkacak birliklerinin bir kısmını buradaki sahile yönlendirdiler. Tekke Koyu sahiline çıkan İngiliz kuvvetleri derinlikte ilerlemeye başlayıp, Gözcü Baba Tepesi istikametine yöneldiler. Bir süre sonra da Gözcü Baba Tepesi ile aralarındaki en büyük engel olan Ay Tepe’yi almak için taarruza geçtiler. İki İngiliz taburu tarafından bu küçük tepeye yöneltilen şiddetli taarruzlara rağmen, Ay Tepe inatla savunuldu ve ancak saat 17.40’da ele geçirilebildi.

İçindekiler