Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Yaklaşık 43 metre yüksekliği ve doğrudan Ertuğrul Koyu sahili ile Seddülbahir köyüne bakan konumuyla bölgedeki en önemli yükseltilerden biridir. Ertuğrul Koyu’nu tam cepheden gören yamacın en uç noktasıdır. Üzerinde yer alan eski bir kale kalıntısı nedeniyle “Harapkale Tepesi” olarak tanımlanmıştır. İngilizler tarafından yüksekliğinin “foot” (30.48 santimetre) cinsinden karşılığı ve Yarbay Doughty-Wylie’nin mezarının burada bulunması nedeniyle “141 Rakımlı Tepe” ya da “Doughty-Wylie Kalesi” olarak adlandırılmıştır. Bölgeyi 25 – 26 Nisan 1915 günlerinde savunan 26’ncı Alay, 3’üncü Tabur’un son savunma mevzileri ve tabur muharebe idare yeri, bu tepenin üzerinde yer almıştır. Bir anlamda Harapkale Tepesi Seddülbahir sahillerini savunan Türk taburunun son savunma mevzisidir. Ölümünden sonra “Victoria Cross” nişanı ile onurlandırılan Yarbay Charles Doughty-Wylie ise Harapkale Tepesi üzerinde, vurulup öldüğü yere gömülmüştür. Mezarı sonraki yıllarda CWGC (Commonwealth War Greaves Commission – İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlıkları Komisyonu) tarafından, günümüzdeki haliyle yenilenmiştir.

İçindekiler