Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Günümüz Türkçesi ile anlamı “denizin setti” demek olan Seddülbahir köyünün bu isimle ne zaman anılmaya başlandığı pek bilinmemekle beraber, Osmanlı dönemi eseri olan kalenin yapımından sonra olması muhtemeldir. Seddülbahir köyünde yerleşimin başladığı dönemin, kalenin yapımı ile eşzamanlı olduğu sanılmaktadır. Köyün bir yerleşim alanı olarak ilk kez kullanılması, Harapkale Tepe üzerindeki kalenin yapımını takip eden dönemde gerçekleşmiş olabilir. Özellikle 1659-1661 yıllarında yaptırılan Seddülbahir Kalesi’nin inşaatı sırasında veya sonrasında, bir yerleşim yeri olarak daha çok ilgi görmüş olmalıdır. 25 Nisan 1915 sabahı saat 6.00’da başlayan İngiliz çıkarmasından önce İtilaf donanmasının bombardımanı sadece Ertuğrul Koyu yamaçlarında bulunan Türk savunma mevzilerini ve Seddülbahir Kalesi’ni değil, Seddülbahir köyünü de hedef almıştır. Gerek bombardımanın etkisi, gerekse 26 Nisan 1915 sabahından itibaren köy içinde yaşanan sokak çarpışmaları nedeniyle Seddülbahir köyü neredeyse tamamen harap olmuştur. Köy bütünüyle 26 Nisan 1915 öğleden sonra, saat 14.30 sonrasında İngilizlerin eline geçmiş ve 27 Nisan 1915 akşamı itibariyle de Fransız kuvvetlerine devredilmiştir. Tıpkı Alçıtepe köyünde olduğu gibi Çanakkale Muharebeleri öncesinde Seddülbahir köyünde yaşayan ahalinin de 1914’te mübadil olarak Yunanistan’a gönderildiği tahmin edilmektedir.

İçindekiler