Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Kilye Koyu, adını günümüzdeki Kilye Ana Tanıtım Merkezi’nin bulunduğu sırtlarda, antik dönemde yer alan Koila yerleşiminden alır. Bazı kaynaklarda burada yer alan yerleşim yerinin, Atinalı Kelius tarafından kurulduğu belirtilirse de kuruluş tarihi hakkında net bir bilgi bulunamamıştır. Ancak bölgede tespit edilen bazı buluntular kentin Roma dönemine ait olduğuna işaret etmektedir. Bölgenin bir yerleşim yeri olarak seçilip kullanılmasının başlıca nedeni ise kuzey rüzgârlarına karşı nispeten korunaklı, doğal bir liman konumunda olan Kilye Koyu’dur. Bu özellik, Çanakkale Muharebeleri sırasında Kilye Koyu’nun bir lojistik merkez olarak kullanılmasına neden olmuştur. O dönemde kullanılan iskelelerin kalıntıları, günümüzde de Kilye Koyu sahilinde durmaktadır. Türk tarafı için taşıdığı lojistik önemi nedeniyle İngiliz gemilerinin Kaba Tepe açıklarından bölgeyi hedef alan bombardımanlarına sahne olmuştur; 1915 yılındaki bu bombardımanlar, özellikle buradaki antik dönem kalıntılarına da bir hayli zarar vermiştir. Yıllar süren ihmaller ve Kilye Ana Tanıtım Merkezi inşaatı sırasındaki dikkatsizlikler gibi tahribatı arttıran etkenler, antik döneme ait izlerin oldukça azalmasına neden olmuştur.

İçindekiler