Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Çanakkale Şehitler Abidesi yönünde ilerlerken, Yarbay Hasan Bey Anıtı hizasından yaklaşık 300 metre sonra, Seddülbahir yol ayrımına gelmeden, yolun sağ yanında görülen en yüksek noktadır. Yolun sağ yanında, yola paralel olarak uzanan sırtın (Yüzbaşı Şevki Sırtı) Morto Koyu yönünde alçalmaya başladığı noktada, sırtın ufuk çizgisi üzerinde yer alır. Muharebeler sırasında Fransızlar, yaptıkları hava keşifleri sonucu buradaki Türk mevzilerinin şekli nedeniyle bu tepeye, fasulye anlamında “Haricot” adını vermişlerdir. 21-22 Haziran 1915 günlerindeki I. Kerevizdere Muharebesi sırasında bu yükselti üzerinde bulunan Türk direnek noktası, Fransız kuvvetlerinin ele geçirmeyi planladığı başlıca hedefti. Bu tepe ve civarında gerçekleşen çok şiddetli ve kanlı muharebeler sonucunda 83 Rakımlı Tepe ve yakın çevresindeki bazı Türk siperleri, Fransızların elinde kalmıştır. I. Kerevizdere Muharebesi sonrasında 83 Rakımlı Tepe, 21 Haziran 1915 günü bu tepe üzerinde vurularak ağır yaralanan ve 26 Haziran’da Çanakkale’deki hastanede yaşamını kaybeden ve mezarı Havuzlar Şehitliği’nde bulunan, 2’nci Piyade Tümeni karargâh subaylarından Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey’in adıyla anılmıştır.

İçindekiler