Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında, Seddülbahir Cephesi’nin doğu kanadında, Fransız kuvvetlerinin Alçıtepe istikametinde ulaşabildikleri son noktadır. Alçıtepe Bakı Terası yolu üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi yönünde gidilirken yolumuz, Alçıtepe köyünden gelip yine aynı yöne giden bir diğer yol ile kesişir. Her iki yolun birleştiği noktada, yolun sağ yanında, üzeri ağaç ve çalılarla kaplı küçük bir yükselti görülür. Bu yükselti, Seddülbahir Cephesi’ndeki muharebeler sırasında 7 Ağustos 1915 günü şehit düşen 55’inci Piyade Alayı, 1’inci Tabur Komutanı Binbaşı Hafız Kutsi Bey’in adıyla anılan, 86 metre rakımlı Kutsi Bey Tepesi’dir. Kereviz Dere’nin kuzeybatı yamaçlarına hâkim bir noktada, Alçıtepe’nin güneybatı yönünde uzanan ve “Yüzbaşı Şevki Sırtı” olarak tanımlanan sırtın üzerinde yer alır. Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Fransızlar, bu noktada bulunan Osmanlı siperlerinin bir dörtgen şeklinde olmasından hareketle buraya “Quadrilateral” (dörtgen) adını vermişlerdir. 28 Haziran-5 Temmuz 1915 tarihleri arasında, bilhassa cephenin kendilerine göre sol kanadında İngiliz kuvvetleri ile beraber taarruz eden Fransızlar, bu tepe üzerindeki Türk hatlarının bir bölümünü, 30 Haziran 1915 günü ele geçirmişlerdir. Taarruzlarını daha da ileri götürmek isteyen Fransız kuvvetleri, Kerevizdere Vadisi’ne bütünüyle hâkim olmak ve bu vadinin kuzeydoğu yamacını oluşturan Cesaret Sırtı’nı da ele geçirmek amacıyla 12-13 Temmuz 1915 günlerinde çok şiddetli taarruzlar düzenlediler. “İkinci Kerevizdere Muharebesi” olarak bilinen bu muharebelerde İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Türk kuvvetlerinin özverili direnişi nedeniyle bölgede öngördükleri hedeflerine ulaşmayı ve Alçıtepe yönünde bu noktadan daha ileriye geçmeyi başaramadılar.

İçindekiler