Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi / Salim Mutlu Müzesi, Alçıtepe Köyü

Çanakkale Muharebeleri’nden önceki dönemde daha çok Rum ahalinin yaşadığı bir köydür. O yıllardaki adı, “Kirte” olarak bilinir. İngilizler bu köyü “Krithia” olarak ifade etmişlerdir. Çanakkale Muharebeleri başlamadan önce bu köyde yaşayan Rum ahali, mübadil olarak Yunanistan’a gönderilmiştir. 1936 yılına kadar boş ve harabe bir şekilde kalan köye, bilhassa Romanya’dan Türkiye’ye göç eden ailelerden bir kısmı yerleştirilmiştir. Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başladığı gün olan 25 Nisan 1915’te Seddülbahir bölgesinde İngilizlerin çıkarma yaptıkları bütün sahilleri kapsayan bölgenin savunmasından sorumlu olan 9’uncu Tümen’in 26’ncı Alay’ının karargâhı bu köydedir. Yarbay Hafız Kadri Bey komutasındaki 26’ncı Alay, bölgede bulunan iki taburuyla, sabahtan akşama kadar İngilizlerin karaya çıkarttığı yaklaşık 13 taburluk bir kuvveti savunmasıyla durdurmayı başarmıştır. Muharebelerin ilerleyen safhalarında Seddülbahir Cephesi’nde 28 Nisan 1915, 6-8 Mayıs 1915 ve 4-6 Haziran 1915 tarihlerindeki muharebeler I, II ve III. Kirte Muharebeleri olarak bu köyün adıyla anılmıştır. Kirte adı, 1934 yılında “Alçıtepe” olarak değiştirilmiştir.

İçindekiler