Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Şahin Dere, Soğanlı Dere’nin kollarından biridir. Bu derenin oluşturduğu küçük vadicik, Seddülbahir Cephesi’nin geri bölgesi olan Soğanlı Dere Vadisi’nin başlangıcında ve Alçıtepe köyünün yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Cepheye yakın, korunaklı, ağaçlık ve sulak bir yer olmasından dolayı burası, 1915 yılındaki muharebeler sırasında bir sargıyeri olarak seçilmiş ve kullanılmıştır. Şehitlik, buradaki sargıyerinde tedavi gördükleri sırada hayatını kaybeden askerlerin mezarlarıyla oluşmuştur. Askerlerin gömüldüğü alan, Şahin Dere’nin oluşturduğu küçük vadiciğin doğu yamacı üzerinde yer alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenerek, ziyarete açıldığı 18 Mart 2005 tarihine kadar, ne yazık ki büyük bir bölümü tarla olarak kullanılmış ve bu nedenle mezarların çoğu yok olmuştur. Burada tedavi gördükleri sırada hayatını kaybeden askerlerin sayısı 2 bin 177 olarak tespit edilmiştir. Bunların tamamının isimleri, şehitliğin duvarlarında yazılıdır. Şehitlikte kimliği belli tek bir mezar vardır. Demir parmaklarla çevrili bu mezarın baş kısmında bulunan mezar taşında yazılı olanlar şöyledir: “1886 doğumlu Ali Şadi oğlu Mülazım-ı Sani (Teğmen) Mustafa Efendi, 10’uncu Tümen’in 30’uncu Alay’ından olup 18 Eylül 1915’te şehit olmuştur.” Şehitlikte kullanılan mimari üslup, Soğanlı Dere Şehitliği’nde kullanılan üslubun aynısıdır. Tıpkı Soğanlı Dere Şehitliği’nde olduğu gibi burada da bir şadırvan bulunmaktadır.

İçindekiler