Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Eceabat ilçesine bağlı köylerden biri olan Behramlı, bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Köy ve yakın çevresinin, antik dönemden bu yana bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı tespit edilmiş olmakla birlikte, yörede arkeolojik bir araştırma henüz yapılmamıştır. Bilinen en eski adı “Magram” olup, bu ismin İÖ 514-479 yılları arasında Gelibolu Yarımadası üzerinde yaklaşık 35 yıl süren Pers hâkimiyeti döneminden kaldığı sanılmaktadır. Alçıtepe yolu ile köy arasında kalan ve yol boyunca birkaç yüz metre devam eden alanda yoğun tuğla ve kiremit parçalarına rastlanmış olması, buradaki yerleşimin, bu kesimde yoğunlaştığını göstermektedir. Beyramlı köyü mezarlığı köyün kuzeybatısındaki bir mevkide olup, Şevki Paşa Haritası’nın 30 numaralı paftasında söz konusu mezarlık alanı işaretlenmiştir. Köy mezarlığını ilginç yapan durum ise, mezarların bir bölümünün kırmızı renkle işaretlenmiş olmasıdır. Şevki Paşa Haritası üzerinde kırmızı renkle işaretlenmiş mezarlar, aynı zamanda şehitlik anlamını taşımaktadır.

İçindekiler