Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Melek Hanım Çiftliği’ni geçtikten az sonra yolun sağ yanında, yüksek bir mevkide yer alır. Kilitbahir Platosu’nun Soğanlı Dere Vadisi’ne uzanan güney yamacı üzerinde bulunan Soğanlı Dere Şehitliği, 1915 yılında bölgede bulunan sahra hastanesinde hayatını kaybeden askerlerimizin gömüldüğü bir alan olarak kullanılmıştır. Bu hastanelerde 2’nci, 7’nci ve 12’nci tümenlerin sıhhiye bölükleri hizmet vermişlerdir. Soğanlı Dere Şehitliği’nin bulunduğu alana, buradaki sahra hastanelerinde tedavi gördükleri sırada hayatlarını kaybeden askerler defnedilmiştir. Bu şekilde oluşturulan şehitlik; günümüzdeki haliyle yeniden düzenlenmiş ve 18 Mart 2005 tarihinde ziyarete açılmıştır. Şehitlik; yukarıdan bakıldığında “ay yıldız” şeklinde bir mimari tasarıma sahiptir. Yıldız motifinin tam ortasında konik bir anıt yer almakta. Şehitlikteki simgesel mezar taşları ise, o dönemde askerlerin kullandığı “Enveriye” veya “Kabalak” olarak tabir edilen başlıklar şeklinde yapılmış ve ay motifinin iç kısmına yerleştirilmiştir. Şehitliğin kitabesinde yazılı olduğuna göre, burada yatan ve isimleri tespit edilebilmiş asker sayısı “600” olarak gösterilmektedir. Şehitlikte bir de şadırvan bulunmaktadır.

İçindekiler