Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Soğanlıdere Vadisi girişinden itibaren yaklaşık bir kilometre sonra, yoldan yaklaşık 40 metre kadar içeride, yamacın altında, Sapandere kenarında harap durumda bir taş bina kalıntısı bulunur. Burası “Melek Hanım Çiftliği” olarak bilinir ve 1916 yılında yapılmış olan Şevki Paşa Haritası’nın 29 no’lu paftasında da yeri işaretlenmiş olduğu gibi ayrıca yazı ile belirtilmiştir.
İtilaf donanmasının bölgede yoğunlaşan faaliyetleri nedeniyle, 25 Şubat-18 Mart 1915 tarihleri arasındaki dönemde, boğazın her iki yakasında, muhtelif yerlerde sargı yerleri (ilkyardım istasyonları veya revirler) kurulmuştur. Bunlardan biri de Soğanlıdere Vadisi içindeydi. Bu bölgedeki sargı yeri Melek Hanım Çiftliği’nde kurulmuştur. Kara savaşının başladığı 25 Nisan 1915’ten sonra da ilk revir olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sonrasında, söz konusu çiftlik binasında hizmet veren revirin kapasitesi kısa sürede arttırılmış ve yakında ayrıca bir sahra hastanesi kurulmuştur. 7’nci Tümen’e ait olan bu sahra hastanesi, Melek Hanım Çiftliği’nin hemen batısında bulunan iki tepenin arasındaki düzlükte yer almıştır.

İçindekiler