Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Soğanlıdere Vadisi’nin boğaza yakın olan kesimindeki bu bölgede mevzilenmiş set bataryalarına karşı düzenlenen hava taarruzları sırasında şehit düşen ve kimlikleri bilinmeyen 10 Türk askeri, Melek Hanım Çiftliği’nden yaklaşık 200 metre ileride, yolun sağ yanındaki bir alana gömülmüşlerdir. 1915 yılında burada oluşturulan şehitliğin etrafı alçak ve mütevazı bir duvarla çevriliydi ve etrafını çevreleyen duvar üzerinde bulunan plakada, şu ifadeler yazılıydı: “Soğanlıdere Şehitliği Bu şehitlik, 1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında Soğanlıdere Cephesi ileri hatlarına karşı girişilen hava saldırısı sonucu şehit düşen 1 onbaşı ile 9 ere aittir.” 2014 yılında yeni bir düzenleme dahilinde bütünüyle yenilenen Soğanlıdere Şehitliği, hemen yakınında aynı isimle anılan bir başka şehitliğin bulunmasında dolayı “Soğanlıdere Hava Şehitliği” olarak tanımlandı.

İçindekiler