Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı’nın bulunduğu bölgeden Alçıtepe’ye doğru ilerlerken bir süre sonra yolun sol tarafında, yol ile deniz kıyısı arasında yer alır. Şehitlik ve anıta gelmeden hemen önce yolun sağ yanında, yapım tarihi 1627 yılı olan Halil Paşa Çeşmesi bulunur. Havuzlar Şehitliği ve Anıtı, 175 metrekarelik bir alanı kaplar. Şehitlik ve anıtın bulunduğu bu alanın etrafı, alçak bir duvar ile çevrelenmiş olup, giriş kapısı yola bakan tarafta yer alır. Şehitliğin ortasında bulunan ve bir kaide üzerinde yükselen anıt 6 metre yüksekliğinde olup, dört yüzünün her birinde birer kitabe bulunur. Anıtın kuzey yüzünde yer alan kitabede; burada yatan askerlerin isimleri listelenmiştir:    1- İkinci Fırka Erkân-ı Harp Yzb. Kemal  2- 126’ncı Alay Yaveri Selanikli Mülazım İsmail  3- Kırşehirli İbrahim oğlu Hüseyin Çavuş  4- Nasuh Onbaşı  5- Kalecikli İbrahim oğlu Hüseyin  6- Eskişehirli Mehmet oğlu Abdurrahman  7- İnegöllü Mehmet oğlu Mustafa  8- Ankaralı Kadir oğlu Sadık  9- Konyalı Mikail oğlu S. Ali  10- Çankırılı Elvan oğlu İbrahim. 

İçindekiler