Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Rumeli Mecidiye Tabyası Şehitliği’nin hemen yanında tek kişilik bir mezar bulunur. Bazı kaynaklarda bu mezarın, 18 Mart 1915 tarihindeki Çanakkale Boğaz Muharebesi öncesinde birliğinden firar eden, ancak daha sonra pişman olarak geri dönen ve 18 Mart günü yaşamını kaybeden bir askere ait olduğu, askerin firar suçu işlediği için, diğer arkadaşlarından ayrı gömüldüğü ileri sürülür. Ancak Feyzi Efendi III. Selim zamanında yaşamış mimar, matematik bilgini ve devlet adamıdır. İngiliz donanmasının 1807’de Çanakkale Boğazı’nı geçmesinde kusurlu bulunduğu için idam edilmiştir. Kilitbahir köyü ilkokulunun bahçesinde dağılmış olan mezar taşları toplanarak 1980 yılı Nisan ayında Rumeli Mecidiye Şehitliği’nin yanına konulmuştur. Mezar taşında yazılı olan ifadeler şöyledir: Sonsuz olan Allah’tır Eski Defterdar Feyzi Efendi İdam hükmü bu soylu kişiye verildi Akdeniz Boğazı’na onarıma gitmişti Verdi boğazı ele cennete attı can Şüphesiz seyyid imiş Muharremde oldu şehit Hak Teâlâ kabrini cennet bahçelerinin kapılarında etsin Tövbe istiğfar edip Kuran’ı bir kez hatmetmiş Yüzünü dönüp Hakka cennete yürüdü Gözyaşı damlasını tarihe döktü Feyzi Efendi ahiret ırmağını mekân eyledi dedi 30 Mart 1807.

İçindekiler