Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Kilitbahir köyünün 1 kilometre kadar güneybatısında, Namazgâh Tabyası’nı geçtikten yaklaşık 350 metre sonra, Eceabat-Alçıtepe yolunun sağ yanında, yoldan yaklaşık 15-20 metre daha yüksek bir mevkide ve Rumeli Mecidiye Tabyası’nın hemen yanında Rumeli Mecidiye Tabyası Şehitliği bulunur. Şehitlikte bulunan anıtın yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1973 yılı ve sonrasında yaptırılmış olması ihtimal dahilindedir. Şehitlikte; 18 Mart 1915 günü meydana gelen boğaz muharebesi sırasında Rumeli Mecidiye Tabyası’nda hayatını kaybeden 16 asker yatmaktadır. Şehitlik içinde bulunan anıtın kitabesinde; Ispartalı Ali Çavuş, İvrindili İsmail oğlu Mehmet ve Mustafa oğlu Süleyman adları vardır. Burada yatan diğer 13 askerin kimliğine dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 18 Mart 1915 tarihinde Rumeli Mecidiye Tabyası’nda hayatlarını kaybeden askerlerin ilk gömüldüğü alan, aslında tabyanın yaklaşık 300 metre batısındaki bir mevkidedir. Bu mevkide bulunan asıl şehitliğin, iki ayrı dönemde çekilmiş fotoğrafları arşivlerde mevcuttur. Bu fotoğraflardan ilki 1919 yılında, bölgenin işgal altında olduğu dönemde İngiliz ordusu tarafından çekilmiş bir fotoğraftır. Diğer fotoğraf ise “Çanakkale Savaşları ve Harp Sahaları Rehberi” adlı eserde yer almaktadır. Bu ikinci fotoğrafta şehitlik ve şehitliği çevreleyen duvarlar olduğu gibi durmakta, 1919 yılındaki halinden farklı olarak içinde servi ağaçları bulunmaktadır. Bu durumda; asıl şehitlik 1973 yılı sonrasında, şimdiki yerine taşınmış olmalıdır. Taşınma sırasında veya sonrasında asıl şehitlik alanını çevreleyen orijinal duvar yıkılmış ve yok olmuştur.

İçindekiler