Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Rumeli Hamidiye Tabyası; II. Abdülhamit döneminde, 1896 yılında, Kilitbahir bölgesindeki top sayısını arttırmak ve boğaz savunmasını güçlendirmek amacıyla yaptırılmıştır. Deniz seviyesinden yaklaşık 10 metre yükseklikte inşa edilmiş olan Rumeli Hamidiye Tabyası, iki top platformundan oluşan, iki topun mevzilendirildiği bir tabyadır. Tabyanın dış görünümü, diğer bütün tabyalarda olduğu gibi doğal çevreye uyum sağlayan, topraktan küçük tepecikler halinde olup, bu tepeciklerin iç kısmı kesme taştan yapılmış ve üzerleri tonozla örtülmüş “bonet”lerdir. Bonetler genelde cephanelik, kimi zaman da asker koğuşu olarak kullanılmış, kare veya dikdörtgen planlı odalardan oluşan yapılardır. Rumeli Hamidiye Tabyası’nda bulunan toplar, her biri 355/35 mm’lik, uzun namlulu toplardır. 620 kg. ağırlığındaki mermilerini 16 bin 900 metre mesafeye ulaştıran menzilleriyle Çanakkale Boğazı savunmasının en ağır ve güçlü silahlarını oluşturan bu toplar, Çanakkale Boğazı’nda toplam beş adet olarak konuşlandırılmıştır. Bu beş adet top, Rumeli Hamidiye Tabyası’nda bulunan iki adet topun haricinde, ikisi Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, biri ise Çimenlik Kalesi’nde olmak üzere yerleştirilmişlerdi. 18 Mart 1915 günü Osmanlı topçusunun harcadığı cephane miktarını gösteren tablo incelendiğinde, Rumeli Hamidiye Tabyası’nın, Birleşik Filo gemilerine hiç ateş etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumun nedeni ise 18 Mart 1915 günü öğleden önceki saatlerde, bölgeyi hedef alan İtilaf donanmasının bombardımanı sırasında, Rumeli Hamidiye Tabyası’nda bulunan toplardan birinin döşeme raylarının kırılması, diğerinin ise nişan tertibatının hasar görmüş olmasıdır.

İçindekiler