Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Gazi Baba; Suvla Koyu’nun kuzey bölümünde, İngilizlerin Kangaroo Beach (Kanguru Sahili) adını verdikleri sahil kesiminde, sahilden yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan mezarda gömülü olduğuna inanılan kişidir. Gazi Baba Mezarı, Büyük Kemikli Burnu yönünde uzanan yola da yaklaşık 50 metre mesafede olup, söz konusu yoldan kolayca görülebilmektedir. 6 Ağustos 1915 saat 22.00 civarında, İngilizlerin 11’inci Tümen’inin 34’üncü Tugay’ına mensup birlikler Gazi Baba Mezarı’nın bulunduğu mevkinin hemen güneyindeki sahil kesimine çıkmaya başladığında burada, Bursa Jandarma Taburu’nun 3’üncü Bölüğü’nden bir manga, gözetleme postası olarak bulunmaktaydı. Bu manga, hemen yakınındaki bir bölgeye çıkarma yapan İngilizlere ilk ateşi açmış, ancak İngilizlerin sayısal üstünlüğü karşısında dayanamayıp, kısa sürede geri çekilmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla Gazi Baba mevkii ve yakın çevresi, kısa sürede İngilizlerin eline geçmiştir. Burada bulunan mezarda gömülü olduğuna inanılan kişinin, “Gazi Baba” ismiyle anılıyor olması dışında hakkında hemen hiçbir bilgi bulunamamıştır. Muhtemelen, nesilden nesile aktarılarak gelen bir isim olduğu ve bölgedeki diğer “baba” olarak tanımlanmış kişiler gibi 13. veya 14. yüzyılda bölgeye gelip yerleşen Bektaşi babalarından biri olduğu tahmin edilmektedir.

İçindekiler