Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Büyük Kemikli Burnu’na giderken Tuzla Gölü’nü geçtikten sonra yolun sol yanında fark edilir. Tuzla Gölü’nün kuzeyinde küçük bir kabartı şeklinde duran Softa Tepe’nin (Hill 10) kuzey yamacı üzerinde yer almaktadır. Mezarlığa ayrılan yol daha ilerde Tuzla Gölü ve Suvla Koyu kıyısına kadar ulaşmaktadır. Hill 10 (10 Rakımlı Tepe), İngilizlerin Softa Tepe’ye verdikleri isimdir. Burada yaptıkları mezarlığı da aynı isimle tanımlamışlardır. Mezarlık kare planlı olup, 2 bin 89 metrekare alana sahiptir. Burada bulunan 699 mezarın 547’si İngiliz, sekizi Kanadalı, ikisi Avusturalyalı askerlere aittir. 142 mezarda gömülü olanların ise kimliği meçhuldür.

İçindekiler