Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

İngilizlerin Azmak Mezarlığı’nın bulunduğu noktadan yaklaşık dört buçuk kilometre daha ileridedir. Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Kireçtepe Sırtları’nda Kapanca Tepe’nin zirvesinde bulunmakta olup muharebeler sırasında oluşturulmuştur. Mezarların yanında eski bir taşın üzerine oturtulmuş üst üste boş top mermisi kovanlarının yerleştirilmesiyle yapılmış Kireçtepe Jandarma Anıtı bulunmaktadır. Bu anıtın çevresi taştan yapılmış alçak bir duvarla çevrelenmektedir. Mezar taşlarının üzerindeki yazılar Osmanlı Türkçesi ile yazılıdır. Kireçtepe Jandarma Şehitliği olarak bilinen şehitlik, sadece etrafı duvarla çevrili alandan ibaret değildir. 2013 yılında şehitliğin bulunduğu alanın batısındaki yamaçta yapılan jeofizik etütler sonucunda, bu alanda da birçok şehit mezarı olduğu tespit edilmiştir. Şehitlikte bulunan anıt ise Anafartalar Cephesi’ndeki muharebelerin devam ettiği süreçte yapılmıştır. Bundan dolayıdır ki muhtelif top mermilerinden yapılmış bu anıt, Çanakkale Kara Muharebeleri ile ilgili olarak bölgede yapılmış ilk anıt olma özelliği taşımaktadır. Kireçtepe Jandarma Şehitliği Anıtı, sonraki yıllarda yarı yarıya yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. Kireçtepe Jandarma Şehitliği, 2014 yılı sonlarında başlatılan bir çalışma ile yenilenmektedir. Yenileme projesi, Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yaptırılmış, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da uygulanmaktadır. Şehitliğin ismi ise “Bursa Seyyar Jandarma Taburu Şehitliği” olarak değiştirilmiştir. Ancak buna karşılık, Kireçtepe Jandarma Şehitliği’nin duvarla çevrili orijinal bölümü içinde yer alan bir taş üzerinde, Osmanlı Türkçesi ile “Gelibolu Jandarma Taburu Şehitleri 1331” yazılıdır. Rumi takvime göre belirtilen 1331 yılı ise miladi takvime göre 1915 yılıdır.

İçindekiler