Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

İsimsiz Topçu Yüzbaşı Şehitliği’ni geçer geçmez hemen yolun sağ yanındadır. Çanakkale Boğazı’nın savunması için inşa edilen tabyaların nerelere yapılacağını belirleyen kişi, Sultan III. Mustafa döneminde görev yapan, Macar asıllı Fransız Topçu Mühendisi Baron De Tott’tur. Baron De Tott o dönemi, “18. Yüzyılda Türkler” adlı kitabında anlatmıştır. Kitapta şu ifade yer almaktadır: “Rumeli kıyısındaki hisara daha yakın olan Değirmen Burnu, Anadolu yakasındaki iki batarya ile çaprazlama gelebileceğinden orada da bir batarya kurulması gerekiyordu.” Değirmen Burnu üzerinde savunma amaçlı bir tesisin yaptırılması fikrinin Baron De Tott’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak günümüzde mevcut olan tabya, 1890’lı yıllarda Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır. Kışla binası, yine aynı dönemde yapılmış olup, 19’uncu yüzyıl askeri mimarisinin güzel bir örneğidir. 18 Mart 1915 günü gerçekleşen İtilaf donanması saldırısında, muharebenin yapıldığı bölgenin görüş ve atış açısı dışında kalması nedeniyle, Topçu Binbaşı Nuri Bey komutasındaki Değirmen Burnu Tabyası, herhangi bir faaliyet göstermemişti.

İçindekiler