Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Anafarta toplarının bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre sonra, ancak yakınına gelindiğinde fark edilen, sola sapan bir yol vardır. Bu yol, Küçük Anafarta köyüne gelmeden önce Yusufçuk Tepe-Mestan Tepe istikametine yönelmektedir. Bu yola sapıldıktan yaklaşık 3 kilometre sonra Yusufçuk Tepe’ye varılır. Yusufçuk Tepe, güneyinde yer alan İsmailoğlu Tepeler ile birlikte, 6 Ağustos 1915 gecesi saat 22.00 civarında Küçük Kemikli Burnu güneyindeki ve Suvla Koyu içindeki sahillere çıkarma yapan 9’uncu İngiliz Kolordusu’nun, Anafartalar Ovası’na bütünüyle hâkim olabilmek için ele geçirmeye çalıştığı başlıca hedefler arasındaydılar. 8 Ağustos 1915 günü Yusufçuk Tepe bir ara İtilaf ordusunun eline geçtiyse de kısa bir süre sonra Türk karşı taarruzu ile geri alındı. İtilaf askerleri, İsmailoğlu Tepesi’ne ise hiçbir zaman ulaşamadı. Oldukça şiddetli çarpışmalara sahne olan ve Anafartalar Cephesi’ndeki muharebeler süresince Türk ileri hatlarının batıya bakan yamacı üzerinde yer aldığı Yusufçuk Tepe, günümüzde üç kitabeye ev sahipliği yapmaktadır. Kitabeler, Yusufçuk Tepe’nin zirvesinde, Küçük Anafarta köyünden Suvla Koyu ve Mestan Tepe istikametinde uzanan yolun sağ yanında, yol seviyesinden biraz daha yüksek bir alanda yer almaktadırlar. 16’ncı Kolordu Komutan Yardımcısı Albay Hans Kannengiesser’in Yusufçuk Tepe dediği bu tepeye İngilizler “Scimitar Hill” (Pala Tepesi) adını vermişlerdir. Bunun sebebi, üzerindeki sarı taşlar ve çakıl bulunan tırpan şeklindeki bu yükseltiyi palaya benzetmeleridir. Anıtı oluşturan üç adet taş kaplama kitabelerin üzerinde, I. ve II. Anafartalar muharebeleri hakkında bilgiler yer alıyor. Anıt, Kültür Bakanlığı tarafından, 14 Kasım 1980’de korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilmiştir.

İçindekiler