Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Büyük Anafarta Şehitliği, Büyük Anafarta köyü çıkışında, 250 metre batıda yer almaktadır. Büyük Anafarta köyünden Anzak Koyu ve Küçük Anafarta yönlerine giden yol, şehit mezarlarının da bulunduğu köy mezarlığının ortasından geçmekte ve mezarlığı üç parçaya ayırmaktadır. Oldukça büyük bir mezarlık olmasına ve bilhassa Anafartalar Cephesi’ndeki muharebelerde şehit düşen bazı askerlerin buraya gömüldüğü bilinmesine rağmen, Büyük Anafartalar Mezarlığı’nda kimliği tanımlanabilen sadece 6 şehit mezarı bulunmaktadır. Kimlikleri tanımlanabilmiş şehit mezarlarında yatanların birlik, rütbe, isim ve şehadet tarihleri şöyledir: • 20’nci Piyade Alayı Komutanı Yarbay Mehmet Halit Bey – 7 Ağustos 1915 • 21’inci Piyade Alayı Komutanı Yarbay Yusuf Ziya Bey – 7 Ağustos 1915 • 4’üncü Alay 1’inci Bölük Süvari Üsteğmen Halit Efendi – 30 Mayıs 1915 • 15’inci Alay 4’üncü Bölük Süvari Teğmen Ali Rıza Efendi – 30 Mayıs 1915 • 7’nci Topçu Alayı’ndan Üsteğmen Hasan Tahsin Efendi – 21 Ağustos 1915 • Gerçek ismi bilinmeyen Müftü Efendi – 21 Ağustos 1915 Buradaki bütün şehit mezarları 14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilmiştir.

İçindekiler