Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Kocadere köyü, Conk Bayırı’ndan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ne doğru Topçular Sırtı üzerinden gidilirken, yolun sol yanında, doğu yönünde rahatlıkla görülebilen bir konumdadır. Eceabat ilçesine bağlı köyler arasında hane sayısı ve nüfus olarak en küçük olanıdır. Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında, Arıburnu Cephesi’nin geri bölgesinde, önemli bir lojistik merkez olması yanı sıra, cephedeki Türk birlikleri arasındaki haberleşme trafiğini sağlayan telefon santralı da bu köyde kurulmuştur. Bu nedenlerden dolayı İtilaf güçlerinin hedeflerinden biri haline gelmiş ve muharebeler sırasında oldukça hasar görmüştür. 1930’lu yıllarda Balkanlar’dan gelen Müslüman göçmenlerin yerleştirildiği Kocadere köyü, yerleşimin yeniden başladığı dönemden itibaren yeniden imar edilmiştir.

İçindekiler