Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Topçular Sırtı üzerinde yer alan önemli yükseltiler içinde, kuzeyden güneye bir sıralama yapıldığında Sancak Tepe, Cevdet Tepe ve 165 Rakımlı Tepe ile Kemalyeri sonrasındaki üçüncü belirgin yükseltidir. Kemalyeri Kitabesi’nin üzerinde yer aldığı 165 Rakımlı Tepe’nin yaklaşık 450 metre güneyinde yer almaktadır. Söz konusu tepe; Arıburnu Cephesi’nde 5’inci Sahra Topçu Alayı’nın 3’üncü Tabur Komutanı olarak görev yaptığı sırada, İtilaf donanmasının açtığı topçu ateşi ile ağır yaralanan ve sonrasında sevk edildiği Yalova köyündeki hastanede hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaşan Topçu Kıdemli Yüzbaşı Ali Haydar Efendi’nin anısına “Haydar Tepe” olarak tanımlanmıştır. Şehit Topçu Kıdemli Yüzbaşı Ali Haydar Efendi 1880 yılında Bursa’da, Rıza Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi. Mühendishane-i Berri Hümayun’dan (Topçu Harp Okulu) muhtemelen 1902 yılında “Teğmen” rütbesiyle mezun oldu. Çanakkale Muharebeleri sırasında 5’inci Tümen kuruluşunda bulunan 5’inci Sahra Topçu Alayı’nın 3’üncü Dağ Topçu Tabur Komutanı olarak görev yaptı. Arıburnu Cephesi’nden sorumlu Kuzey Grubu Komutanlığı bölgesindeki çarpışmalara katıldı. İtilaf donanmasının Arıburnu Cephesi’ndeki Türk hatları gerisini hedef alarak açtığı yoğun topçu ateşi sırasında, 16 Temmuz 1915 günü görevinin başında ağır yaralandı. Yaralı olarak getirildiği Yalova Hastanesi’nde 19 Temmuz 1915 (Rumi 6 Temmuz 1331) günü şehitlik mertebesine ulaştı ve Yalova köyü Zabitan Meşhedi’nde toprağa verildi. Yalova köyü Zabitan Meşhedi’nde bulunan mezarı, mevcut yazılı mezar taşı nedeniyle Çanakkale Muharebeleri’nde şehit düşüp de mezarı tanımlanabilmiş çok az sayıdaki mezardan biridir. Mezar taşını, kendisiyle aynı dönemde Çanakkale Cephesi’nde bulunan ve aynı alayda (5’inci Sahra Topçu Alayı) 1’inci Tabur Komutanı olarak görev yapan ağabeyi, Binbaşı Mehmet Sabri Bey’in (E. Tümgeneral Erçetin) yaptırdığı tahmin edilmektedir. 1934 yılında yürürlüğe giren “Soyadı Kanunu” gereğince ailesi “Erçetin” soyadını almıştır.

İçindekiler